0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار CRASH ROYAL پاسور پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Europe TT Elite Series
Miastowski Maksymilian
۳
۲
Adrian Wiecek
Finished
۱۰:۴۵
Wisniewski Bartlomiej
۳
۲
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۸:۱۵
Grzegorz Adamiak
۱
۳
Maciej Podsiadlo
Finished
۰۸:۴۵
Filip Mlynarski
۳
۲
Lukasz Nadolski
Finished
۰۹:۱۰
Adrian Spychala
۰
۳
Kacper Glazowski
Finished
۰۰:۴۰
Petas Kacper
۱
۳
Adrian Wiecek
Finished
۰۹:۰۵
Lukasz Nadolski
۳
۱
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۰:۰۰
Petas Kacper
۳
۲
Marcin Jadczyk
Finished
۱۳:۳۰
Filip Mlynarski
۳
۲
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۳:۳۵
Miastowski Maksymilian
۰
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۱۴:۴۰
Miastowski Maksymilian
۱
۲
Jakub Kosowski
inprogress
۱۵:۵۵
Piotr Chlodnicki
۱
۳
Filip Mlynarski
Finished
۰۰:۱۵
Rudomina Kamil
۳
۱
Szymon Radlo
Finished
۰۰:۳۰
Arkadiusz Mugowski
۱
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۰:۵۵
Piotr Chlodnicki
۳
۱
Kacper Glazowski
Finished
۰۱:۲۵
Grzegorz Poliniewicz
۱
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۱:۴۵
Wisniewski Bartlomiej
۳
۲
Adrian Fabis
Finished
۰۲:۴۰
Jakub Grzegorczyk
۳
۲
Blazej Szczepanek
Finished
۰۹:۲۵
Artur Sobel
۰
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۱۰:۱۰
Grzegorz Adamiak
۱
۳
Lukasz Nadolski
Finished
۱۳:۱۰
Petas Kacper
۲
۳
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۵:۲۰
Jakub Grzegorczyk
۲
۳
Blazej Szczepanek
Finished
۱۵:۲۵
Grzegorz Adamiak
۰
۳
Adrian Spychala
Finished
۱۵:۴۵
Mateusz Misiak
۲
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۰:۰۵
Rudomina Kamil
۱
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۲:۱۰
Adrian Spychala
۰
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۰۲:۱۵
Adam Kasperski
۱
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۳:۰۵
Kacper Slawinski
۳
۱
Blazej Szczepanek
Finished
۰۳:۳۰
Mateusz Misiak
۱
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۷:۵۵
Zochniak Jakub
۳
۲
Krzysztof Kapik
Finished
۰۹:۰۰
Artur Sobel
۲
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۹:۲۵
Karol Wisniewski
۱
۳
Grzegorz Adamiak
Finished
۰۹:۳۵
Grzegorz Adamiak
۳
۰
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۰:۴۵
Rafal Skotniczny
۲
۳
Blazej Szczepanek
Finished
۱۱:۰۰
Petas Kacper
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۱:۰۵
Jakub Kosowski
۳
۲
Miastowski Maksymilian
Finished
۱۱:۳۰
Piotr Gumulinski
۲
۳
Rafal Skotniczny
Finished
۱۱:۴۹
Karol Wisniewski
۰
۳
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۳:۵۵
Rafal Skotniczny
۰
۳
Fomin Yurij
Finished
۱۴:۰۹
Jakub Kosowski
۳
۱
Adrian Wiecek
Finished
۱۴:۱۵
Piotr Gumulinski
۰
۳
Blazej Szczepanek
Finished
۱۴:۳۴
Jakub Krawczyk
۲
۳
Bartosz Kwodawski
Finished
۱۴:۳۵
Lukasz Pietraszko
۱
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۱۴:۵۵
Jakub Kosowski
۲
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۵:۰۵
Artur Sobel
۳
۱
Jakub Krawczyk
Finished
۱۵:۲۰
Adrian Wiecek
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۵:۳۰
Krzysztof Kapik
۳
۱
Bartosz Kwodawski
Finished
۱۵:۴۰
Krystian Kolodziej
۳
۰
Bartosz Czerwinski
Finished
۰۱:۰۵
Mateusz Misiak
۲
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۱:۲۰
Filip Mlynarski
۳
۰
Bartosz Czerwinski
Finished
۰۱:۵۰
Krzysztof Kapik
۳
۲
Szymon Radlo
Finished
۰۲:۴۵
Rudomina Kamil
۲
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۳:۱۰
Krzysztof Kapik
۳
۰
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۳:۳۵
Wisniewski Bartlomiej
۳
۱
Adam Kasperski
Finished
۰۳:۵۵
Rudomina Kamil
۰
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۳:۵۵
Grzegorz Poliniewicz
۳
۱
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۴:۲۰
Blazej Szczepanek
۱
۳
Adrian Fabis
Finished
۰۴:۲۰
Kacper Slawinski
۱
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۴:۴۵
Krzysztof Kapik
۲
۳
Rudomina Kamil
Finished
۰۴:۴۵
Adam Kasperski
۲
۳
Adrian Fabis
Finished
۰۵:۰۵
Grzegorz Poliniewicz
۰
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۵:۱۰
Wisniewski Bartlomiej
۲
۳
Kacper Slawinski
Finished
۰۵:۳۰
Krzysztof Kapik
۳
۰
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۵:۳۵
Blazej Szczepanek
۳
۲
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۵:۵۵
Rudomina Kamil
۳
۱
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۶:۰۰
Adam Kasperski
۰
۳
Kacper Slawinski
Finished
۰۶:۲۰
Arkadiusz Mugowski
۰
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۶:۲۵
Wisniewski Bartlomiej
۳
۲
Blazej Szczepanek
Finished
۰۶:۴۰
Krzysztof Kotyl
۲
۳
Adrian Fabis
Finished
۰۷:۰۵
Adam Kasperski
۳
۰
Blazej Szczepanek
Finished
۰۷:۳۰
Kacper Slawinski
۰
۳
Adrian Fabis
Finished
۰۷:۵۵
Artur Sobel
۲
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۸:۱۵
Karol Wisniewski
۳
۰
Bartosz Czerwinski
Finished
۰۸:۲۰
Mateusz Misiak
۳
۱
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۸:۳۵
Jakub Kosowski
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۸:۴۰
Miastowski Maksymilian
۳
۰
Marcin Jadczyk
Finished
۰۹:۳۰
Zochniak Jakub
۰
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۹:۴۵
Jakub Kosowski
۳
۰
Petas Kacper
Finished
۰۹:۵۵
Marcin Jadczyk
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۰:۲۰
Filip Mlynarski
۳
۰
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۰:۲۵
Krzysztof Kapik
۳
۰
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۱۱:۰۰
Karol Wisniewski
۰
۳
Filip Mlynarski
Finished
۱۱:۱۰
Lukasz Nadolski
۰
۳
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۱:۳۵
Marcin Jadczyk
۲
۳
Adrian Wiecek
Finished
۱۱:۵۵
Grzegorz Adamiak
۲
۳
Filip Mlynarski
Finished
۱۲:۰۰
Karol Wisniewski
۳
۲
Lukasz Nadolski
Finished
۱۲:۲۰
Petas Kacper
۰
۳
Miastowski Maksymilian
Finished
۱۲:۲۰
Jakub Kosowski
۳
۱
Marcin Jadczyk
Finished
۱۲:۴۰
Maciej Podsiadlo
۳
۰
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۲:۴۵
Adrian Wiecek
۳
۰
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۳:۰۵
Jakub Krawczyk
۰
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۱۳:۲۰
Miastowski Maksymilian
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۳:۵۵
Krzysztof Kapik
۳
۰
Arkadiusz Mugowski
Finished
۱۴:۱۰
Grzegorz Adamiak
۳
۰
Filip Mlynarski
Finished
۱۴:۳۰
Adrian Spychala
۳
۰
Lukasz Nadolski
Finished
۱۴:۵۵
Maciej Podsiadlo
-
-
Filip Mlynarski
بازی شروع نشده است
۱۶:۱۰
  Russia Liga Pro
Taras Kononenko
۳
۱
Viktor Kochergin
Finished
۱۳:۳۵
Sergey Myagkov
۲
۳
Vasilii Obukhov
Finished
۰۰:۳۵
Aleksandr Fedorov
۳
۲
Yuriy Lbov
Finished
۰۳:۳۵
Valeriy Zanev
۳
۲
Mikhail Smirnov
Finished
۰۸:۲۰
Vladimir Ippolitov
۲
۳
Valeriy Skomskov
Finished
۰۸:۳۵
Gennady Karpovkin
۳
۱
Igor Rokhlin
Finished
۰۸:۵۰
Nikita Lyfenko
۱
۳
Konstantin Bystrushkin
Finished
۰۹:۵۰
Vyacheslav Chernov
۳
۲
Igor Minchenkov
Finished
۱۳:۲۰
Oleg Belugin
۳
۲
Taras Kononenko
Finished
۱۴:۳۵
Evgeny Kalashnikov
۰
۳
Artem Tsitselsky
Finished
۰۰:۲۰
Valery Kutin
۱
۳
Nikita Mareev
Finished
۰۰:۴۰
Valery Kutin
۳
۰
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۱:۳۵
Dmitry Petrochenko
۲
۳
Artem Tsitselsky
Finished
۰۱:۵۰
Kutenkov Dmitry
۲
۳
Evgeny Kalashnikov
Finished
۰۲:۲۰
Nikita Lyfenko
۳
۱
Mikhail Reznikov
Finished
۰۷:۵۰
Konstantin Bystrushkin
۱
۳
Daniil Mikheev
Finished
۰۸:۲۰
Mikhail Reznikov
۰
۳
Konstantin Bystrushkin
Finished
۰۸:۵۰
Valeriy Skomskov
۳
۲
Dmitriy Kugurushev
Finished
۰۹:۳۵
Dmitriy Kugurushev
۱
۳
Vladimir Ippolitov
Finished
۱۰:۰۵
Mikhail Smirnov
۲
۳
Igor Rokhlin
Finished
۱۰:۵۰
Aleksandr Gusev
۳
۱
Vyacheslav Chernov
Finished
۱۲:۲۰
Dmitry Tunitsin
۳
۱
Alexander Klavdenkov
Finished
۱۲:۲۰
Roman Bortnikov
۰
۳
Oleg Butorin
Finished
۱۲:۵۰
Dmitry Bakalin
۱
۳
Aleksandr Gusev
Finished
۱۲:۵۰
Oleg Butorin
۰
۳
Dmitry Tunitsin
Finished
۱۳:۵۰
Viktor Kochergin
۱
۳
Andrei Khanevskii
Finished
۱۴:۰۵
Dmitry Bakalin
۳
۲
Vyacheslav Chernov
Finished
۱۴:۲۰
Alexander Klavdenkov
۱
۳
Oleg Butorin
Finished
۱۴:۵۰
Ivanov Alexander
۲
۳
Dmitrii Kustov
Finished
۰۰:۱۵
Kutenkov Dmitry
۳
۲
Dmitry Petrochenko
Finished
۰۰:۵۰
Aleksandr Fedorov
۱
۳
Mikhail Sverdlov
Finished
۰۱:۰۰
Dmitrii Kustov
۰
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۱:۰۵
Nikita Mareev
۳
۰
Yuriy Lbov
Finished
۰۱:۰۵
Viktor Rakhmanovskii
۰
۳
Evgeny Kalashnikov
Finished
۰۱:۲۰
Ivanov Alexander
۳
۰
Sergey Myagkov
Finished
۰۱:۴۵
Oleg Kutuzov
۳
۲
Vasilii Obukhov
Finished
۰۲:۰۵
Yuriy Lbov
۳
۲
Mikhail Sverdlov
Finished
۰۲:۰۵
Dmitrii Kustov
۰
۳
Sergey Myagkov
Finished
۰۲:۳۵
Nikita Mareev
۳
۱
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۲:۴۵
Artem Tsitselsky
۳
۱
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۰۲:۵۰
Mikhail Sverdlov
۳
۲
Valery Kutin
Finished
۰۳:۰۵
Vasilii Obukhov
۳
۲
Ivanov Alexander
Finished
۰۳:۱۵
Evgeny Kalashnikov
۳
۰
Dmitry Petrochenko
Finished
۰۳:۲۰
Sergey Myagkov
۰
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۳:۳۵
Mikhail Sverdlov
۳
۰
Nikita Mareev
Finished
۰۴:۰۵
Vasilii Obukhov
۳
۱
Dmitrii Kustov
Finished
۰۴:۰۵
Dmitry Petrochenko
۳
۰
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۰۴:۲۰
Yuriy Lbov
۲
۳
Valery Kutin
Finished
۰۴:۳۵
Oleg Kutuzov
۲
۳
Ivanov Alexander
Finished
۰۴:۴۵
Dmitriy Kugurushev
۰
۳
Sergey Muslikov
Finished
۰۸:۰۵
Sergey Muslikov
۱
۳
Vladimir Ippolitov
Finished
۰۹:۰۵
Aleksey Lobanov
۳
۰
Sergey Myagkov
Finished
۰۹:۰۵
Daniil Mikheev
۰
۳
Nikita Lyfenko
Finished
۰۹:۲۰
Mikhail Smirnov
۳
۰
Gennady Karpovkin
Finished
۰۹:۲۰
Igor Rokhlin
۰
۳
Valeriy Zanev
Finished
۰۹:۵۰
Mikhail Reznikov
۰
۳
Daniil Mikheev
Finished
۱۰:۲۰
Igor Minchenkov
۳
۰
Dmitry Bakalin
Finished
۱۱:۵۰
Viktor Kochergin
۲
۳
Oleg Belugin
Finished
۱۲:۰۵
Andrei Khanevskii
۲
۳
Taras Kononenko
Finished
۱۲:۳۵
Vladimir Nemashkalo
۳
۲
Artem Poidashev
Finished
۱۲:۳۵
Oleg Belugin
۰
۳
Andrei Khanevskii
Finished
۱۳:۰۵
Artem Poidashev
۳
۰
Oleg Kharlakin
Finished
۱۳:۳۵
Igor Minchenkov
۱
۳
Aleksandr Gusev
Finished
۱۳:۵۰
Oleg Kharlakin
۳
۰
Vladimir Nemashkalo
Finished
۱۴:۰۵
Dmitry Tunitsin
۳
۰
Roman Bortnikov
Finished
۱۴:۲۰
Yuriy Krivenkiy
-
-
Andrey Yakovlev
بازی شروع نشده است
۱۶:۰۵
Kutenkov Dmitry
-
-
Denys Lebedev
بازی شروع نشده است
۱۶:۱۰
  Czech Republic Pro League
Tonar Lukas
۳
۲
Patrik Pycha
Finished
۰۰:۰۰
Ludek Madle
۱
۳
Hejduk Alexander
Finished
۱۰:۳۰
Rotislav Hasmanda
۳
۰
Plachy Jiri
Finished
۱۳:۳۰
Jiri Foltynek
۲
۳
Tomas Suta
Finished
۱۵:۰۰
Josef Rossler
۲
۳
Jaroslav Wasserbauer
Finished
۰۰:۰۰
Vladimir Cermak
۱
۳
Radim Pavelka
Finished
۰۰:۰۰
Ondrej Homola
۳
۲
Bohumil Skulina
Finished
۰۰:۰۰
Tomas Barta
۲
۳
Yurii Holovatiuk
Finished
۰۱:۳۰
Jaromir Vyboch
۳
۲
Miroslav Nejedly
Finished
۱۰:۰۰
Jiri Ruzicka
۳
۲
Jan Mecl Jr.
Finished
۰۴:۰۰
Milan Zika
۳
۱
Adam Strelec
Finished
۱۱:۰۰
Vladimir Cermak
۱
۳
Gunar Krauter
Finished
۱۱:۳۰
Tomas Suta
۳
۱
Jiri Motak
Finished
۱۳:۳۰
Petr Sudek
۳
۱
Mihail Trinta
Finished
۱۴:۰۰
Ondrej Svoboda
۰
۲
Petr Fous
inprogress
۱۶:۰۰
Jiri Motak
۰
۲
Jiri Foltynek
inprogress
۱۶:۰۰
Plachy Jiri
۰
۱
Mihail Trinta
inprogress
۱۶:۰۰
Jaroslav Wasserbauer
۲
۳
Josef Rossler
Finished
۰۰:۳۰
Tomas Navrat
۲
۳
Bohumil Skulina
Finished
۰۱:۰۰
Tomas Holik
۳
۱
Robin Pacha
Finished
۰۱:۱۳
Jan Mecl Jr.
۲
۳
Denis Hofman
Finished
۰۲:۰۰
Yurii Holovatiuk
۳
۲
Petr Picek
Finished
۰۲:۳۰
Tomas Barta
۳
۲
Ondrej Baly
Finished
۰۳:۰۰
Yurii Holovatiuk
۰
۳
Petr Picek
Finished
۰۷:۰۰
Adam Strelec
۲
۳
Vlastimil Pszczolka
Finished
۰۹:۳۰
Vladimir Cermak
۲
۱
Julius Lazar
Finished
۰۹:۳۰
Jan Potensky
۳
۲
Ludek Madle
Finished
۰۹:۳۰
Vlastimil Pszczolka
۳
۰
Adolf Huttl
Finished
۱۰:۳۰
Jaroslav Kepka
۳
۱
Jaromir Vyboch
Finished
۱۰:۳۰
Havel Ladislav
۳
۱
Jan Potensky
Finished
۱۱:۰۰
Jan Potensky
۳
۲
Hejduk Alexander
Finished
۱۱:۳۰
Jiri Vesely Sr.
۳
۰
Jaromir Vyboch
Finished
۱۱:۳۰
Adam Strelec
۳
۱
Adolf Huttl
Finished
۱۱:۳۰
Ludek Madle
۲
۳
Havel Ladislav
Finished
۱۲:۰۰
Milan Zika
۳
۱
Vlastimil Pszczolka
Finished
۱۳:۰۰
Bohumil Skulina
۳
۰
Jiri Foltynek
Finished
۱۴:۰۰
Stanislav Olejarcik
۳
۱
Miroslav Vaclavik
Finished
۱۴:۳۰
Mihail Trinta
۳
۰
Rotislav Hasmanda
Finished
۱۵:۰۰
Rotislav Hasmanda
۱
۳
Petr Sudek
Finished
۱۵:۳۰
Tomas Suta
۰
۳
Bohumil Skulina
Finished
۱۵:۳۰
Miroslav Nechas
۳
۱
Karel Hons
Finished
۰۱:۰۰
Radim Pavelka
۲
۳
Jiri Vojtech
Finished
۰۱:۰۰
Ondrej Svacha
۳
۰
Jiri Ruzicka
Finished
۰۱:۳۰
Ondrej Baly
۰
۳
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۲:۰۰
Jiri Ruzicka
۳
۰
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۲:۳۰
Ondrej Svacha
۳
۲
Jan Mecl Jr.
Finished
۰۳:۰۰
Petr Picek
۳
۱
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۳:۳۰
Rostyslav Kliucuk
۱
۳
Denis Hofman
Finished
۰۳:۳۰
Yurii Holovatiuk
۳
۰
Ondrej Baly
Finished
۰۴:۰۰
Denis Hofman
۱
۳
Ondrej Svacha
Finished
۰۴:۳۰
Vaclav Hruska Snr
۲
۳
Tomas Barta
Finished
۰۴:۳۰
Ondrej Baly
۲
۳
Petr Picek
Finished
۰۵:۰۰
Jan Mecl Jr.
۰
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۵:۰۰
Denis Hofman
۳
۱
Jiri Ruzicka
Finished
۰۵:۳۰
Vaclav Hruska Snr
۰
۳
Yurii Holovatiuk
Finished
۰۵:۳۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۱
Ondrej Svacha
Finished
۰۶:۰۰
Petr Picek
۳
۱
Tomas Barta
Finished
۰۶:۰۰
Ondrej Svacha
۳
۰
Denis Hofman
Finished
۰۷:۰۰
Jiri Vesely Sr.
۳
۲
Jaroslav Kepka
Finished
۰۹:۳۰
Gunar Krauter
۳
۰
Jiri Zuzanek
Finished
۱۰:۰۰
Adolf Huttl
۳
۱
Milan Zika
Finished
۱۰:۰۰
Hejduk Alexander
۰
۳
Havel Ladislav
Finished
۱۰:۰۰
Julius Lazar
۱
۳
Gunar Krauter
Finished
۱۰:۳۰
Miroslav Nejedly
۲
۳
Jiri Vesely Sr.
Finished
۱۱:۰۰
Jiri Zuzanek
۳
۰
Vladimir Cermak
Finished
۱۱:۰۰
Vlastimil Pszczolka
۱
۳
Milan Zika
Finished
۱۲:۰۰
Jaroslav Kepka
۳
۰
Miroslav Nejedly
Finished
۱۲:۰۰
Julius Lazar
۳
۲
Jiri Zuzanek
Finished
۱۲:۰۰
Gunar Krauter
۱
۳
Jiri Zuzanek
Finished
۱۳:۰۰
Jiri Vesely Sr.
۳
۱
Jaroslav Kepka
Finished
۱۳:۰۰
Havel Ladislav
۳
۰
Jan Potensky
Finished
۱۳:۰۰
Cesta Havrda
۳
۰
Stanislav Olejarcik
Finished
۱۳:۳۰
Pavol Hromadka
۳
۲
Ondrej Svoboda
Finished
۱۳:۳۰
Hvojka Milan sr.
۳
۰
Petr Fous
Finished
۱۴:۰۰
Miroslav Vaclavik
۳
۱
Jiri Grohsgott
Finished
۱۴:۰۰
Ondrej Svoboda
۰
۳
Hvojka Milan sr.
Finished
۱۴:۳۰
Jiri Motak
۱
۳
Bohumil Skulina
Finished
۱۴:۳۰
Plachy Jiri
۲
۳
Petr Sudek
Finished
۱۴:۳۰
Petr Fous
۰
۳
Pavol Hromadka
Finished
۱۵:۰۰
Jiri Grohsgott
۲
۳
Cesta Havrda
Finished
۱۵:۰۰
Cesta Havrda
۰
۳
Miroslav Vaclavik
Finished
۱۵:۳۰
Pavol Hromadka
۲
۳
Hvojka Milan sr.
Finished
۱۵:۳۰
Stanislav Olejarcik
۱
۱
Jiri Grohsgott
inprogress
۱۶:۰۰
  Germany Challenger Series
Bohdan Sinkevych
۲
۳
Guillaume Alcayde
Finished
۱۳:۳۰
Samuel Kulczycki
۳
۰
Miad Lotfijanabadi
Finished
۱۳:۰۰
Adrien Coton
۱
۳
Dauud Cheaib
Finished
۱۴:۰۰
Dauud Cheaib
۳
۰
Matthias Danzer
Finished
۱۲:۳۰
Dennis Klein
۱
۳
Guillaume Alcayde
Finished
۱۴:۳۰
Bohdan Sinkevych
۳
۱
Miad Lotfijanabadi
Finished
۱۵:۰۰
Adrien Coton
۰
۳
Guillaume Alcayde
Finished
۱۰:۰۰
Dennis Klein
۳
۱
Matthias Danzer
Finished
۱۰:۳۰
Dauud Cheaib
۳
۰
Miad Lotfijanabadi
Finished
۱۱:۰۰
Samuel Kulczycki
۳
۰
Bohdan Sinkevych
Finished
۱۱:۳۰
Adrien Coton
۰
۳
Dennis Klein
Finished
۱۲:۰۰
Samuel Kulczycki
۳
۱
Matthias Danzer
Finished
۱۵:۳۰
Dennis Klein
۰
۱
Dauud Cheaib
inprogress
۱۶:۰۰
Miad Lotfijanabadi
-
-
Guillaume Alcayde
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۰
Adrien Coton
-
-
Samuel Kulczycki
بازی شروع نشده است
۱۷:۳۰
Dauud Cheaib
-
-
Guillaume Alcayde
بازی شروع نشده است
۱۸:۰۰
Adrien Coton
-
-
Bohdan Sinkevych
بازی شروع نشده است
۱۸:۳۰
Dennis Klein
-
-
Samuel Kulczycki
بازی شروع نشده است
۱۹:۳۰
Dauud Cheaib
-
-
Bohdan Sinkevych
بازی شروع نشده است
۲۰:۰۰
Adrien Coton
-
-
Miad Lotfijanabadi
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Samuel Kulczycki
-
-
Guillaume Alcayde
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۰
  World TT-CUP
Zapala Krzysztof
۱
۳
Jakub Nowak
Finished
۰۰:۰۰
Franciszek Jastrzebowski
۰
۳
Tomasz Witkowski
Finished
۰۰:۰۵
Zdenek Dusek
۳
۲
Zbynek Vyskocil
Finished
۰۰:۲۰
Milos Frydl
۳
۲
Marek Kulisek
Finished
۰۰:۲۵
Emil Nowak
۳
۰
Zozulya Artem
Finished
۰۰:۳۰
Yang Ray
۳
۰
Valeri Goncharov
Finished
۰۰:۳۵
Adam Kosacky
۱
۳
Jan Hendrych
Finished
۰۰:۵۵
Adam Kral
۳
۰
Zbynek Vyskocil
Finished
۰۱:۰۰
Jakub Nowak
۲
۳
Zapala Krzysztof
Finished
۰۱:۰۰
Zdenek Dusek
۳
۰
Lukas Vich
Finished
۰۱:۳۰
Marek Chybinski
۳
۲
Zozulya Artem
Finished
۰۱:۳۰
Jan Hendrych
۳
۱
Adam Kosacky
Finished
۰۱:۳۰
Emil Nowak
۳
۰
Fabian Sikora
Finished
۰۲:۰۰
Milos Frydl
۳
۲
Marek Kulisek
Finished
۰۲:۰۰
Morawski Piotr
۲
۳
Krzysztof Witerski
Finished
۰۲:۳۰
Jerzy Kuzmicz
۳
۰
Emil Michalski
Finished
۰۳:۰۰
Morawski Piotr
۳
۱
Emil Michalski
Finished
۰۳:۳۰
Krzysztof Witerski
۰
۳
Jerzy Kuzmicz
Finished
۰۴:۰۰
Morawski Piotr
۳
۲
Jerzy Kuzmicz
Finished
۰۴:۳۰
Emil Michalski
۳
۰
Krzysztof Witerski
Finished
۰۵:۰۰
Emil Michalski
۰
۳
Krzysztof Witerski
Finished
۰۵:۳۰
Sylwester Wloszek
۳
۰
Skwierz Jakub
Finished
۰۸:۳۰
Valois Kayque
۳
۱
Gola Pawel
Finished
۰۹:۰۰
Michal Lysakowski
۳
۱
Skwierz Jakub
Finished
۰۹:۳۰
Stepien Marcin
۳
۰
Stapor Rafal
Finished
۰۹:۳۵
Francisco Moya
۱
۳
Pedro J. Rocamora
Finished
۰۹:۴۰
Frantisek Dvorak
۳
۱
Michal Nemec
Finished
۰۹:۵۰
Sylwester Wloszek
۳
۲
Gola Pawel
Finished
۱۰:۰۰
Sanchez Juan A
۳
۱
Guillermo Sanchez
Finished
۱۰:۱۰
Daniel Zelezny
۳
۰
Pavel Cibik
Finished
۱۰:۲۰
Cerny Martin
۲
۳
Pasek Dominik
Finished
۱۰:۲۵
Adam Gdula
۳
۱
Michal Lysakowski
Finished
۱۰:۳۰
Jan Masternak
۰
۳
Stapor Rafal
Finished
۱۰:۳۵
Juan Cayuela
۳
۱
Pedro J. Rocamora
Finished
۱۰:۴۰
Frantisek Dvorak
۳
۱
Pavel Cibik
Finished
۱۰:۵۰
Hejda Vaclav Jr.
۲
۳
Ruzicka Josef
Finished
۱۰:۵۵
Valois Kayque
۱
۳
Adam Gdula
Finished
۱۱:۰۰
Francisco Moya
۳
۱
Sanchez Juan A
Finished
۱۱:۱۰
Michal Nemec
۲
۳
Daniel Zelezny
Finished
۱۱:۲۰
Cerny Martin
۳
۱
Ruzicka Josef
Finished
۱۱:۲۵
Sylwester Wloszek
۱
۳
Michal Lysakowski
Finished
۱۱:۳۰
Jan Masternak
۲
۳
Bartlomiej Molka
Finished
۱۱:۳۵
Juan Cayuela
۳
۰
Guillermo Sanchez
Finished
۱۱:۴۰
Frantisek Dvorak
۳
۲
Daniel Zelezny
Finished
۱۱:۵۰
Pasek Dominik
۳
۲
Hejda Vaclav Jr.
Finished
۱۱:۵۵
Adam Gdula
۳
۲
Gola Pawel
Finished
۱۲:۰۰
Sanchez Juan A
۳
۱
Pedro J. Rocamora
Finished
۱۲:۱۰
Pavel Cibik
۳
۱
Michal Nemec
Finished
۱۲:۲۰
Cerny Martin
۰
۳
Hejda Vaclav Jr.
Finished
۱۲:۲۵
Valois Kayque
۳
۱
Skwierz Jakub
Finished
۱۲:۳۰
Juan Cayuela
۰
۳
Sanchez Juan A
Finished
۱۲:۴۰
Ruzicka Josef
۰
۳
Pasek Dominik
Finished
۱۲:۵۵
Pavel Cibik
۳
۱
Michal Nemec
Finished
۱۲:۵۵
Sylwester Wloszek
۳
۰
Adam Gdula
Finished
۱۳:۰۰
Stepien Marcin
۳
۱
Bartlomiej Molka
Finished
۱۳:۰۵
Francisco Moya
۳
۲
Guillermo Sanchez
Finished
۱۳:۱۰
Frantisek Dvorak
۳
۲
Daniel Zelezny
Finished
۱۳:۲۵
Ruzicka Josef
۲
۳
Cerny Martin
Finished
۱۳:۳۰
Valois Kayque
۳
۰
Michal Lysakowski
Finished
۱۳:۳۰
Jan Masternak
۰
۳
Stepien Marcin
Finished
۱۳:۳۵
Juan Cayuela
۳
۱
Francisco Moya
Finished
۱۳:۴۰
Pistora Josef
۳
۲
Miroslav Hrncal
Finished
۱۳:۵۰
Gola Pawel
۳
۰
Skwierz Jakub
Finished
۱۴:۰۰
Pasek Dominik
۱
۳
Hejda Vaclav Jr.
Finished
۱۴:۰۰
Bartlomiej Molka
۲
۳
Stapor Rafal
Finished
۱۴:۰۵
Guillermo Sanchez
۱
۳
Pedro J. Rocamora
Finished
۱۴:۱۰
Pavel Cibik
۳
۲
Daniel Zelezny
Finished
۱۴:۲۰
Ales Brandtl
۳
۲
Filip Nemec
Finished
۱۴:۲۵
Sylwester Wloszek
۳
۲
Valois Kayque
Finished
۱۴:۳۰
Pistora Josef
۳
۱
Daniel Zelezny
Finished
۱۴:۵۰
Pedro J. Rocamora
۳
۲
Francisco Moya
Finished
۱۴:۵۰
Ondrej Fiklik
۱
۳
Vaclav Nadvornik
Finished
۱۴:۵۵
Adam Gdula
۱
۳
Skwierz Jakub
Finished
۱۵:۰۰
Miroslav Hrncal
۳
۱
Pavel Cibik
Finished
۱۵:۲۰
Sanchez Juan A
۰
۳
Juan Cayuela
Finished
۱۵:۲۰
Stepien Marcin
۰
۳
Stapor Rafal
Finished
۱۵:۲۵
Ales Brandtl
۳
۱
Vaclav Nadvornik
Finished
۱۵:۲۵
Michal Lysakowski
۳
۲
Gola Pawel
Finished
۱۵:۳۰
Wenda Krzysztof
۲
۳
Franciszek Jastrzebowski
Finished
۱۵:۳۵
Pistora Josef
۳
۰
Pavel Cibik
Finished
۱۵:۵۰
Filip Nemec
۲
۰
Ondrej Fiklik
inprogress
۱۵:۵۵
Grzegorz Papciak
۰
۰
Seweryn Nagorzanski
inprogress
۱۶:۰۵
  World Ping Pong Point
Roiland Dmytro
۳
۱
Oleksandr Leonenko
Finished
۰۸:۱۷
Serhii Baranovskyi
۱
۳
Bezkrovnyi Oleh
Finished
۰۸:۴۷
Nikolay Ulyanchich
۳
۰
Oleksandr Leonenko
Finished
۰۹:۱۷
Roiland Dmytro
۳
۱
Serhii Baranovskyi
Finished
۰۹:۴۷
Nikolay Ulyanchich
۱
۳
Bezkrovnyi Oleh
Finished
۱۰:۱۷
Serhii Baranovskyi
۳
۱
Oleksandr Leonenko
Finished
۱۰:۴۷
Roiland Dmytro
۱
۳
Bezkrovnyi Oleh
Finished
۱۱:۱۷
Nikolay Ulyanchich
۳
۲
Serhii Baranovskyi
Finished
۱۱:۴۷
Bezkrovnyi Oleh
۳
۱
Oleksandr Leonenko
Finished
۱۲:۱۷
Nikolay Ulyanchich
۰
۳
Roiland Dmytro
Finished
۱۲:۴۷
Serhii Baranovskyi
۲
۳
Nikolay Ulyanchich
Finished
۱۳:۱۷
Bezkrovnyi Oleh
۳
۱
Roiland Dmytro
Finished
۱۳:۴۷
Igor Gatsenko
۱
۳
Volkohon Oleksandr
Finished
۱۵:۱۷
Aleksei Naumov
۰
۳
Haidai Serhii
Finished
۱۵:۴۷
  Belarus Liga Pro
Lugovskii Sergei Grigorevich
۰
۲
Vasily Ermolenko
Finished
۰۸:۲۰
Iurii Zakharov
۳
۱
Aleksei Shubin
Finished
۰۸:۵۰
Vasily Ermolenko
۳
۲
Iurii Zakharov
Finished
۰۹:۲۰
Aleksei Shubin
۳
۱
Lugovskii Sergei Grigorevich
Finished
۰۹:۵۰
Lugovskii Sergei Grigorevich
۲
۳
Iurii Zakharov
Finished
۱۰:۲۰
Vasily Ermolenko
۱
۳
Aleksei Shubin
Finished
۱۰:۵۰
Dmitrii Strigutskii
۳
۲
Petr Puzanov
Finished
۱۲:۲۰
Aleksandr Sidorkov
۳
۰
Alexey Kulesh
Finished
۱۲:۵۰
Petr Puzanov
۲
۳
Aleksandr Sidorkov
Finished
۱۳:۲۰
Alexey Kulesh
۳
۰
Dmitrii Strigutskii
Finished
۱۳:۵۰
Dmitrii Strigutskii
۰
۳
Aleksandr Sidorkov
Finished
۱۴:۲۰
Petr Puzanov
۳
۰
Alexey Kulesh
Finished
۱۴:۵۰
  Czech Republic TT Star Series
Antonin Gavlas
۳
۰
Nandor Ecseki
Finished
۰۹:۳۰
Tomas Tregler
۳
۱
Jiri Martinko
Finished
۱۰:۰۰
Kilian Tormos
۳
۲
Abdel-Kader Salifou
Finished
۱۰:۳۰
Filip Radovic
۱
۳
Patrick Klos
Finished
۱۱:۰۰
Antonin Gavlas
۲
۳
Tomas Tregler
Finished
۱۱:۳۰
Kilian Tormos
۳
۰
Jiri Martinko
Finished
۱۲:۰۰
Patrick Klos
۰
۳
Nandor Ecseki
Finished
۱۲:۳۰
Filip Radovic
۲
۳
Abdel-Kader Salifou
Finished
۱۳:۰۰
Antonin Gavlas
۳
۱
Kilian Tormos
Finished
۱۳:۳۰
Tomas Tregler
۳
۰
Nandor Ecseki
Finished
۱۴:۰۰
Filip Radovic
۰
۳
Jiri Martinko
Finished
۱۴:۳۰
Patrick Klos
۲
۳
Abdel-Kader Salifou
Finished
۱۵:۰۰
Tomas Tregler
۳
۱
Kilian Tormos
Finished
۱۵:۳۰
Antonin Gavlas
-
-
Filip Radovic
بازی شروع نشده است
۱۶:۰۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید